Työehtosopimus tiivistelmä 2012

8.3.2012

Yleiskorotus on 2,4 %, merkittäviä muutoksia sairauspoissaoloihin.

Rakennusliiton uusissa 1.3.2012 voimaan tulleissa työehtosopimuksissa on merkittäviä muutoksia, jotka koskevat sairausajan palkan maksamista ja siihen liittyviä menettelytapoja.

Torninosturinkuljettajan työkohtainen lisä on aina vähintään
nosturin korkeus (= kiskosta puomin alapintaan) + puomin pituus
(=rungon keskeltä puomin kärkeen) kertaa 0,063 euroa metriltä.

www.rakennusliitto.fi

Liitteet