Torninosturiohjeet 2014

16.4.2014

TORNINOSTURIEN KÄYTÖSTÄ JA TARKASTUKSISTA UUDISTETUT OHJEET

 

Nyt valmistuneet Torninosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana työturvallisuuslaki ja torninostureiden käyttöön liittyvät valtioneuvoston asetukset, torninosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet sekä alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet alamiestyöskentelystä.

 

Ohjeiden sisältönä on tehtäväkuvaus torninosturin toimintakunnon päivittäisestä kokeilusta, torninosturin määräaikaistarkastuksista ja ohje torninosturin kuljettajan osallistumisesta viikoittaiseen tarkastukseen
(esim. TR- mittaus). Tätä varten on laadittu viikkotarkastuslomake. TR- lomake voidaan liittää osaksi työmaan tarkastusasioita käsittelevään aineistoon.

 

Ohje on tarkoitus liittää Työterveyslaitoksen ylläpitämään Torninosturin ajopäiväkirjaan, jolloin siitä poistuu vanha Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat teknilliset turvallisuusmääräykset n:o 22:1 (otteita).

 

Kirjoitamme "Tietoa" sivustolle lisätietoa sitä mukaan kun saamme kysymyksiä.

Yhteystiedot torninosturi006@gmail.com

Puh: 045 853 0484

Liitteet