Yleistä

 

Sivusto on tarkoitettu koko Suomen torninosturinkuljettajille sekä asentajille. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon asiaa sivuillemme luettavaksi. Mm. "Tietoa" sivustolle on kerätty päätöksiä ja määräyksiä torninostureihin liittyen. Kannattaa perehtyä sisältöön.

Toivoisimme että muut torninosturinkuljettajajaostot ympäri Suomen ottaisivat sivut käyttöön ja tiedottaisivat sivujen olemassaolosta. Myös etusivun uutisiin ja tapahtumakalenteriin toivottaisiin lisäyksiä koko maasta.

Sivuilla on myös foorumi, jonne voit laittaa ajatuksia ja kysymyksiä alaan liittyen. Pohditaan asioita porukalla.

Lisäykset ja ideat voi lähettää esim. s-postiin yhteystiedoista.

Sivuja ylläpitää rakennusliiton osasto 006. Jäsenhuone on tarkoitettu ainosastaan osaston omille jäsenille. Kokeilimme saada muille jaostoille käyttöoikeiksia jäsensivuille, mutta se ei ollut ikävä kyllä teknisesti mahdollista.

 

 


 

Tietoa osasto 006:sta

Osastossamme toimivat Uudenmaan torninosturinkuljettajat ja asantajat. Tarkoituksenamme on koota porukka ammattialakohtaiseen osastoon, joka on tällä hetkellä ainoa Suomessa, joka koostuu pelkästään torninosturinkuljettajista, asentajista ja remonteista. Jäsenet ovat kuitenkin pääosin torninosturinkuljettajia. Yhteensä 190 (12.2012) henkilöä.

Pyrimme kehittämään ratkaisuja alaan liittyviin ideoihin, käytäntöihin ja ongelmiin. Tällä hetkellä ajankohtaista on torninostureiden ohjaamojen kunto, riittävä ergonomia, kameroiden käyttö nostureissa, nosturin tarkastukset ja palkkaukseen liittyvät asiat. Näissä ja muissa asioissa olemme kiinnittäneet ensisijaisesti huomiota työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen.

Torninostureihin liittyy suuresti lainsäädäntöä ja myös työmaalla ollaan suurimmaksiosaski ainoa oman ammattiryhmän edustaja. Myös muiden on hankala ymmärtää ammatin vaarat ja vaikeudet. Näiden takia on tärkeää että toimimme yhdessä! Yksinään asian ainoana vaatijana on hankala edetä.

 

Historiaa lyhyesti

Osaston perustamisesta ei ole tietoa, mutta aikoinaan siihen kuului myös seppiä. Varsinainen osaston uusiutuminen alkoi 1960-luvulla ensimmäisten torninostureiden tullessa maahan.