Tietoa saavutuksista

Rakennusliitto vaikuttaa kaikkien liiton sopimusaloilla työskentelevien työehtoihin ja työolosuhteisiin. Ilman työehtosopimusta työsuhteissa noudatetaan työlainsäädäntöä. Sen takaamat työntekijän oikeudet ovat huomattavasti työehtosopimuksen mukanaan tuomia etuja pienemmät sekä taloudellisesti että oikeusturvan osalta.

Ammattiliittojen toiminnan ydin on työpaikoilla, joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat todelliseksi elämäksi. Jos ammattiliittoja ei olisi, ei työntekijöillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvänä.

Ammattiliittojen saavutuksia mm.

 • kahdeksan tunnin työpäivä
 • työajan lyhennys
 • viisipäiväinen työviikko
 • vuosiloma
 • talviloma
 • sairasajan palkka
 • irtisanomissuoja
 • äitiys- ja vanhempainloma
 • ylityökorvaukset
 • lomaraha

 

Työehdot sovitaan ammatti- ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa. Ne ovat väännön paikka, joissa testataan, paljonko työnantajat ovat valmiita työvoimasta maksamaan. Parhaat tulokset syntyvät, kun työnantajat tietävät, että alan työntekijät kuuluvat liittoon ja tukevat sen toimintaa. Mitä useampi työntekijä kuuluu alansa ammattiliittoon, sen paremmin liitto näissä väännöissä pärjää.

Työehtosopimuksella taataan minimi. Sitä paremmista ehdoista voi jokainen sopia itse työnantajan kanssa. Työnantajille vähimmäistyöehdoista sopiminen takaa myös reilummat kilpailuolot, kun naapuriyrittäjä ei pääse vetämään välistä maksamalla työntekijöille nälkäpalkkaa.

 


Työehtosopimukseen vaikuttaminen lähtee jäsenestä:

Jäsen tekee ehdotuksen osastossa ->  Aluejärjestö -> Rakennusliitto -> Rakennusliitto neuvottelee Rakennusteollisuuden kanssa

 

Konemiesten aikaansaamat asiat työehtosopimuksessa ja työlainsäädännössä mm.

 • Aurinkolasit voimakkuuksilla
 • Määräykset nosturin ohjaamosta (ergonomia, ilmastointi)
 • Torninosturikuljettajakoulutus
 • Kulkutiet
 • Nosturintarkastukset
 • Työkohtainen metrilisä
 • Kamerat elementtinostoissa


 

Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.

Rakennusliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta atk-kursseihin. Mm. liiton jäsenlehdestä voit seurata tarjontaa ja alla olevista linkeistä.

Siikaranta.fi

Rakennusliiton jäsenten alennuksia ja lomaetuja

 

Älä epäröi kysyä apua ja neuvoja Uudenmaan aluetoimistosta tai osastostasi.

 

 

Jäsenmaksu

Ammattiliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on liiton hallituksen vuodeksi kerrallaan päättämä prosentti ennakonpidätyksen alaisesta päätoimen palkkatulosta sekä työttömyyskassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuesta (1,7%). Maksamasi jäsenmaksun voit vähentää verotuksessasi.

Kätevin tapa suorittaa maksu on työantajaperintä, jolloin työnantaja maksaa sen suoraan palkasta tai toinen mahdollisuus on maksaa jäsenmaksu itse.

Jäsenmaksuissa ohjeita ja neuvoja antavat luottamusmiehet, ammattiosastot ja liiton henkilöstö.

 

Lisää tietoa SAK:n ja Rakennusliiton omilta sivuilta.