Ohjaamo ja lämpötila

Torninosturien ohjaamojen käyttö ja turvallisuus

 

Rakennusalan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan (7.4.2008) mukaan yritysten tulee selvittää työsuojeluorganisaatiossaan torninostureiden ohjaamoiden työskentelyolosuhteet ja ergonomiaan liittyvät asiat 1.6.2009 mennessä. Tämän jälkeen pystytettävät nosturit tulee olla ohjaamoidensa osalta vähintään seuraavien vaatimusten mukaisella tasolla.

Peruskorjauksessa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

Torninostureissa tulee olla asianmukainen riittävän tilava ja tukevarakenteinen ohjaamo, josta on hyvä näkyvyys työskentelyalueelle.

Ohjaamossa on oltava riittävästi tilaa niin, että sinne voidaan asentaa istuin ja että siellä voidaan suorittaa tarpeelliset työtehtävät ergonomisesti hyvissä työasennoissa.


Ohjaamon rakenne

• Ohjaamon tulee olla umpinainen, lämmitettävä ja pakkasenkestävä.

• Ohjaamo tulee varustaa ilmanvaihto- ja lämmityslaitteella, jolla ohjaamoa voidaan lämmittää riittävästi ja tasaisesti sekä varmistaa riittävä näkyvyys sekä tyydyttävä sisäilmasto.

• Ohjaamon sisäverhouksen tulee olla hitaasti syttyvää tai palamatonta materiaalia.

• Ohjaamossa olevat sähköjohdot tulee suojata.

• Ohjaamon lattia ei saa olla liukas.

• Ohjaamossa tulee olla sisävalaistus, mikä on vähintään 50 lux.


Istuin ja hallintalaitteet

• Istuimen tulee olla tukeva ja tilava ja siinä on oltava säätömahdollisuus hyvän istuma-asennon saamiseksi sekä ristiselkää tukeva selkänoja.

• Istuin on oltava varustettu hiostumista ehkäisevällä verhouksella.

• Istuinta on voitava helposti säätää ohjaamon pituus- ja korkeussuunnassa. Säätöjen pitää myös lukkiutua paikoilleen.

• Istuimessa on oltava säädettävät käsinojat.

• Hallintalaiteet on sijoitettava siten, että kuljettaja pystyy käyttämään nosturia ergonomisesti oikein.


Näkyvyys

• Ohjaamossa on oltava sijoitukseltaan ja kooltaan sellaiset ikkunat, että kuljettaja voi istuimeltaan helposti valvoa kuormaa.

• Ikkunaruutujen tulee olla optisesti virheettömiä ja riittävän paksuja, mieluiten lämpölaseja. Näkyvyyden kannalta tärkeissä ikkunoissa on oltava koneellinen lasinpyyhin.

• Ohjaamo tulee varustaa häikäisysuojin.


Vanhat torninosturit

Huonokuntoisia ohjaamoita on eritoten vanhoissa torninostureissa, missä torninosturin ohjaamo on ohennetun runko-osan sisällä, niin että ergonominen työskentely ei ole mahdollista. Näitä torninostureita ovat muun muassa Richier, Weiz ja eräät Potain tyypit.

Mainitut koneet eivät työskentelyolosuhteiltaan täytä turvallisuusmääräyksiä. Mikäli näihin torninostureihin ei tehdä uusia ajanmukaisia rungon ulkopuolisia ohjaamoja, tulee kyseiset torninosturit muuttaa kauko-ohjattaviksi tai poistaa työmaakäytöstä.

Rakennusalan yrityksissä ja konevuokraamoilla on myös huomattavan vanhoja torninostureita, joissa ohjaamon nykyinen koko antaa mahdollisuuden peruskorjauksen tekemiseen (mm. Betox torninosturit, joissa on jo rungon ulkopuolinen ohjaamo).

 

Helsingissä 16.1.2009

Talonrakennusteollisuus ry Rakennusliitto ry


 

PDF-tiedostoTorninostureiden ohjaamot, allekirjoitettu 16-1-2009.pdf (721 kB)
Ohjaamot, käyttö ja turvallisuus (allekirjoitettuna)