Työmaalle ohjeita

- Jos nosturiin tulee turvallisuutta vaarantavia vikoja, vastaa korjauksesta aina työmaan vastaava johto. Nosturinkuljettajalla on oikeus laittaa nosturi ajokieltoon kunnes vika on korjattu. Mikäli nostoja vioista huolimatta jatketaan pakottamalla, kuittauttakaa vikalista nosturin tarkastuspyötäkirjaan työmaan johdolla ja ottakaa välittömästi yhteyttä osastoon!

- Merkitkää kaikki viat tarkastuspöytäkirjaan aina kun niitä ilmenee. Varsinkin kun kone puretaan niin kaikki muistiin lasinpyyhkijöistä lähtien. Näin huollossa voidaan tehdä asialle jotain. Ja jos mitään ei tapahdu näkee seuraava kuljettaja kauanko viat ovat nosturissa olleet.

-Työmaan vastaavajohto vastaa torninosturin viikottaisen tarkastuksen tekemisestä ja järjestämisestä. Kuljettaja voi myös tarkastaa koneen. Etupuomi tarkastetaan turvallisinta työtapaa noudattaen. Käytännössä puomivaunun henkilökoria käytetään mikäli sellainen käytettävissä. Työmaan oman tr-mittauksen liitteeksi voidaan laittaa torninosturin tarkastuspöytäkirja.

- Selvittäkää kameran tarve työmaalle. Nostoissa ilman suoraa näköyhteyttä on käytettävä kameralaitteistoa.

- Palkka (palkkaryhmä + metrilisä + työmaakohtainen- ja henkilökohtainen lisä). Tämä maksetaan kaikesta työstä, kun työmaalla on nosturi pystyssä ellei muuten ole sovittu. Metrilisät maksetaan jokatapauksessa riippumatta siitä ajetaanko konetta ylhäältä ohjaamosta tai alhaalla kaukosäätimestä.

- Ketkä toimivat ensisijaisesti alamiehinä ja mikä on heidän kokemus. Ovatko käsimerkit ja puhelinkäskyt selvät.

- Työmaan turvallisuussuunnitelma kuljettajan sairauskohtauksen tai loukkaantumisen varalle nosturista alas saamiseksi.