Viikkotarkastus

19.2.1  Käytössä oleva nosturi on tarkastettava ainakin kerran viikossa.

19.2.2  Tarkastuksen suorittaa, jollei kenelläkään vastuunalaiseen työjohtoon kuuluvalla ole siihen pätevyyttä, työjohdon määrämä nosturin rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt henkilö. Työpaikan työntekiöiden keskuudestaan valitsemalle edustajalle sekä nosturin kuljettajalle on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa.

19.2.3  Tarkastus käsittää ainakin:

1. nosturin rakenneosien tarkastuksen

2. liikkuvien ja kiinteiden teräskyösien ja köysikoneistojen tarkastuksen;

3. ohjaus- ja turvalaitteiden tarkastuksen

4. kuormauselinten sekä työmaakohtaisten apuvälineiden tarkastuksen

5. koekäytön ja koekuormituksen rajakatkaisimien säätöön tarvittavilla koekuormilla

6. nosturiradan tai kiinteiden nostureiden perustuksen ja alustan sekä mahdollisen harustuksen tarkastuksen

7. tarkastuspöytäkirjan laatimisen

 

19.2.4 Tarkastuksesta pidetään tarkastuspöytäkirjaa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän mallin mukaisella lomakkeella. Tarkastuspöytäkirjaan on merkittävä mahdolliset huomautukset. Tarkastuksessa todetut turvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet on vastuunalaisen työjohdon toimesta korjattava välittömästi, jonka jälkeen tarkastaja saa allekirjoittaa tarkastuspöytäkirjan ja sallia nosturin käytön. Tarkastuspöytäkirja tai sen jäljennös säilytetään kyseessä olevan nosturin valvontakansiossa.